Styrelsen

Thomas Röckert, Ordförande
Thomas är utbildad ekonom och har under lång tid arbetat som rådgivare till olika typer av organisationer, såväl privat som ideellt. Jobbat och utvecklad individer inom ett brett spektrum av kulturer, utbildning och bakgrund. Drivs av att gå från ord till handling och därigenom skapa bestående resultat. Van att bygga och jobba i nätverk med olika intressesfärer.

Rebecca Lagh, Sekreterare
Är advokat och arbetar främst med brottsoffer i olika sammanhang.  Är specialiserad på brott i nära relation, brott mot barn och sexualbrott och föreläser också i dessa ämnen främst för organisationer och myndigheter.

Madelein Kattel, Adjungerad kassör
Madelein har i mer än halva sitt yrkesliv arbetat med barnrätt och föräldrastöd. Har byggt upp organisationen Bufff (Barn med förälder/familjemedlem i fängelse), Madelein är också författare av det föräldragruppsmaterial som används inom Kriminalvården och som utvärderats av KI. Vidare har Madelein lång erfarenhet av styrelsearbete, bland annat som ledamot i det europeiska nätverket COPE, Children of prisoners Europe  Madelein har också suttit som expert inom Kriminalvårdens nätverk Europris-family and relations. Från början är Madelein Ekonom och arbetade i början av yrkeslivet som ekonomichef på flertalet aktiebolag.

Rafael Bermejo, Ledamot
Vd Stiftelsen IFS (Vinnare Community 2022)
Entreprenör, med en stark övertygelse om att affärer och doing good hör ihop i modernt framgångsrikt företagande.
Brinner för entreprenörskap bland personer med utländsk bakgrund. Att se en underdog övervinna alla utmaningar och till slut nå framgång – Det lyfter jag på hatten för.
Grundare av Stiftelsen IFS och H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare

Matilda Nordström, Ledamot
Utbildad socialpedagog. Jobbar idag som administratör/samordnare i en förening för ensamstående föräldrar och deras barn. Drivs av att hjälpa kvinnor och barn i utsatta situationer.