Styrelsen

Thomas Röckert, Ordförande
Thomas är utbildad ekonom och har under lång tid arbetat som rådgivare till olika typer av organisationer, såväl privat som ideellt. Jobbat och utvecklad individer inom ett brett spektrum av kulturer, utbildning och bakgrund. Drivs av att gå från ord till handling och därigenom skapa bestående resultat. Van att bygga och jobba i nätverk med olika intressesfärer.

Rebecca Lagh, Sekreterare
Är advokat och arbetar främst med brottsoffer i olika sammanhang.  Är specialiserad på brott i nära relation, brott mot barn och sexualbrott och föreläser också i dessa ämnen främst för organisationer och myndigheter.

Henrik Franzén, Kassör
Ekonom på Sifferrådet.