Styrelsen

Christina Lindgren, Ordförande
Socionom. Har innehaft tjänster så som enhetschef och handläggare på socialtjänsten (familjehemsutredare, samordnare, familjebehandlare, barnhandläggare, behandlingsassistent, familjehemsinspektör och handledare.) Erfarenhet av att skriva och driva projekt.

Thomas Röckert, Vice ordförande
Rådgivare och anhörig.

Rebecca Lagh, Sekreterare
Är advokat och arbetar främst med brottsoffer i olika sammanhang.  Är specialiserad på brott i nära relation, brott mot barn och sexualbrott och föreläser också i dessa ämnen främst för organisationer och myndigheter.

Henrik Franzén, Kassör
Ekonom på Sifferrådet.

Josephine Hamner, Ledamot
Socionom med bred och mångårig erfarenhet inom socialt arbete. Arbetat länge inom familjebehandling. Byggt upp skola med behandling.

Thomas Fryksten, Suppleant
Polis