För mammor

Är du mamma och har blivit ifrågasatt i din föräldraroll på grund av missbruk, kriminalitet och våld?

Har du fått en orosanmälan? Är ditt barn placerat? Står du inför en hemtagning?

Upplever du att du har svårt att prata med socialtjänsten, att du inte blir lyssnad på? Känner du att du behöver stöd i möten, i frågor kring umgänge och kring dina rättigheter/skyldigheter?

Då är du välkommen att kontakta oss på Qrut.

Qrut följer med i möten med myndigheter för att bygga upp en bättre kommunikation. Vi går igenom utredningar, hjälper till att titta på vårdplaner och genomförandeplaner. Vi stöttar dig genom individuella samtal i föräldrarollen utifrån dina behov.

Qrut har en neutral umgängeslägenhet centralt i Stockholm. I samråd och på uppdrag av socialtjänst finns det möjlighet att flytta sina umgängen hit.

Har du frågor eller känner igen dig är du välkommen att kontakta oss.

För mammor bosatta utanför Stockholms län/Skåne län erbjuder vi stöd digitalt via Teams samt via telefon (eller på plats i Stockholm/Malmö om ni har möjlighet att besöka oss här).