För myndigheter

Arbetar du inom socialtjänsten, beroendevården, psykiatrin eller rättsväsendet?

Har du kontakt med en kvinnlig klient vars missbruk, kriminalitet och våldsutsatthet, är anledningen till att en orosanmälan inkommit eller att barnet omhändertagits?  Upplever du att din klient har ett behov av extra stöd? Då är du välkommen att kontakta oss på Qrut.

För myndigheter utanför Stockholms län erbjuder vi kontakt digitalt via Teams eller via telefon.

Ombudsarbete

Qrut erbjuder stöd i mötet med olika myndigheter för att skapa en bättre dialog. Qrut hjälper klienten att inför mötet förbereda frågor och komma i tid. Under mötet är Qrut med och underlättar att syftet och innehållet i mötet blir tydligt.  Qrut tar alltid tid med mamman efter mötet för att gå igenom vad som sagts, vad som har bestämts och vad som skall göras inför nästa möte.

Individuella stödsamtal

Qrut erbjuder individuella stödsamtal. Utifrån klientens individuella situation synliggör Qrut den aktuella problembilden och motiverar/stöttar till att nå uppsatta mål i syfte att stärkas i sin föräldraroll. Klienten får hjälp med att läsa igenom och förstå utredningar. Qrut förtydligar barnets utsatthet när en förälder brister i sin omsorgsförmåga.

Om det under samtalen framkommer att klienten behöver stöd från annan profession, ser Qrut till att kontakt upprättas.

Öppet hus

Qrut anordnar regelbundet gemensamma aktiviteter för våra klienter.

Samtliga dessa stödinsatser är kostnadsfria.

Umgängen

Från stadsdelar och kommuner tar Qrut emot umgängesuppdrag mot betalning (enligt Lagen om valfrihetssystem). Qruts umgängespaket innehåller hyra för umgängeslägenhet, stödsamtal före och efter umgänget, två personal och en skriftlig umgängesrapport till uppdragsgivaren.

För ytterligare information, se Qruts umgängesprogram.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor eller vill beställa ett uppdrag.