Personalen

Mona Lillkåll Kassarp – verksamhetschef. Hon är kriminolog och har forskat på tidiga risker för barn i utsatta miljöer. Arbetat med kvinnor som har missbruk, kriminalitet och våldsutsatthet i över 20 år.

Julia Fiskáare – projektledare. Qruts umgängesprogram, Qruts handbok för umgängen. Utbildar sig till socionom och har utöver det läst bland annat kriminologi, sociologi och genusvetenskap.

Känner du att du behöver stöd i möten, i frågor kring umgänge och kring dina rättigheter/skyldigheter?

Då är du välkommen att kontakta oss på Qrut.