Qruts umgängesprogram

Qruts umgängesprogram – en handbok för umgängen

En stor del av arbetet vi gör är kopplat till umgängen mellan barn och Qruts klienter, mammor. Under de år som Qrut har arbetat med stöd till målgruppen framkom att det fanns brister gällande struktur, planering, genomförande och uppföljning kring umgängen. Vi såg skillnader mellan olika stadsdelar och kommuner i hur man hanterade umgängesfrågan och vi upplevde önskemål om tydlighet, struktur och klarare direktiv gällande umgängen.

Vi såg att behovet av en strukturerad umgängesmodell fanns och detta blev grunden för Qruts projekt – en handbok för umgängen.

Handboken är tänkt att i framtiden vara ett verktyg för professionella som arbetar med umgängen och med barn som är placerade i jour- eller familjehem. Den presenterar en modell som är till för att underlätta, för att strukturera och höja kvaliteten på umgängen mellan placerade barn och deras föräldrar. I handboken presenteras en modell som Qrut använder sig av och som utvecklats genom arbetet med stöd till målgruppen. Handboken ska även innehålla delar speciella riktade föräldrar och barn med information kring umgängen och hur dessa går till.

Projektet är finansierat av Arvsfonden.