qrut | Umgängesprogram
352
page-template-default,page,page-id-352,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Umgängesprogram

Qruts umgängesprogram, QP – ett treårigt projekt, 2018 – 2021

Qruts umgängesprogram, QP började ta form redan sommaren 2017, mellan Qruts verksamhet och programmets nu aktuella projektledare Susanne Wallin. Den gemensamma viljan att göra skillnad, framför allt för målgruppen missbrukande mammor och deras omhändertagna och familjehems-placerade barn var stor. De mest övergripande frågorna, gemensamma värdegrunder och att se både behov och vinster med ett umgängesprogram som riktade sig med stöd även till familjehem, barn, anhöriga och socialtjänst diskuterades tidigt. Ett strukturerat umgängesprogram saknades.

Utvecklandet av Qruts umgängesprogram är idag ett treårigt projekt som ägs av Qrut med start i april 2018. Detta skedde efter att en projektansökan formulerats och beviljats medel från Arvsfonden. Projektet drivs i samarbete med föreningen Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, BUFFF, som bidrar med barnperspektivet och med barnets perspektiv i fokus.

Under första året kommer kartläggning, behovsanalys och litteraturinsamling ske och de grundläggande riktlinjerna i projektet att arbetas fram, baserade på Qruts tidigare erfarenheter under tre år (2014–2017). Detta arbete sker tillsammans med en sammansatt projekt- och referensgrupp, där målgruppen är delaktig, eventuellt som fokusgrupp och med BUFFF som samarbetspartner, med ett barnfokus. Projektets olika utvecklingsfaser dokumenteras löpande.

Under andra året utvecklas och testas Qruts umgängesmetod samt utvärderas externt och sammanställs i mätbara resultat. Validitet och reliabilitet inkluderas i arbetet. Riktlinjer och metodanvändning utvecklas för att kunna bli rikstäckande.

Tredje året omfattas av uppföljning, utbildning och spridning av metoden. Detta sker i samverkan med fortsatt metodanvändning inom projektet för att säkerställa eventuella betydande effekter.

BUFFF

Vi är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi finns på 13 platser runt om i Sverige och arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar. Bufff besöker häkten och anstalter för att prata med den frihetsberövade om hur man på bästa sätt kan stödja sitt barn/syskon från insidan.

På Bufff kan du som förälder eller annan närstående träffa andra som är i en liknande situation. Bufff erbjuder stödsamtal individuellt och familjevis vid behov. Vi anordnar även Familjeaktiviteter och har två åldersanpassade Ungdomsgrupper.

Bufff Stödtelefon : 020 -200 330

För kontaktuppgifter till respektive lokalkontor vänligen se hemsidan.

https://bufff.nu/