qrut | Styrelsen
273
page-template-default,page,page-id-273,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Styrelsen

Solveig Danielsson-Ekbom, Ordförande
Född i augusti 1951 på Öland. Jag är legitimerad psykolog och utbildad i Lund. 1975 flyttade jag till Stockholm och började då arbeta inom Kriminalvården dels med de intagna men i stor utsträckning med rekrytering och utbildning av personal. I slutet av 80 talet blev det klart att många missbrukare drabbats av hiv och 1987 anställdes jag på AIDS-delegationens pengar för att förebygga hiv bland missbrukare. Jag har sedan dess arbetat på Smittskydd Stockholm med att förebygga spridningen av hiv och andra smittsamma sjukdomar.  Jag har arbetat dels med patienter och med utbildning av personal. Jag har initierat och ansvarat för ett stort antal projekt bland missbrukare om hepatit och hiv. Jag har också under mitt yrkesliv arbetat med fackliga frågor för Psykologförbundet och SACO.  Jag har sedan en vecka tillbaka gått i pension. Privat är jag engagerad i föreningslivet och är ordförande för Turebergs Villaägareförening (2000 medlemmar) och är med i styrelsen för Villaägarna i ABC-regionen med cirka 90 000 medlemmar. Jag är med i styrelsen för Noaks Ark, en stödorganisation för hiv-positiva, och stöder hiv-positiva i medlemsföreningen ”Posithiva gruppen”.

Rebecca Lagh, Ledamot
Är advokat och arbetar främst med brottsoffer i olika sammanhang. Det kan vara i brottmål, i familjerättsliga sammanhang eller i mål om LVU. Är specialiserad på brott i nära relation, brott mot barn och sexualbrott och föreläser också i dessa ämnen främst för organisationer och myndigheter.
Har tidigare suttit i styrelser för kvinnojourer och inom scoutrörelsen.

Kerstin Käll, Ledamot
Är läkare, specialist i psykiatri, och har huvudsakligen arbetat med missbruk och beroende av alkohol, läkemedel och narkotika i Stockholm och Linköping och i Kriminalvården. Doktorerade på en avhandling om sexuellt riskbeteende för hiv och hepatiter bland injektionsmissbrukare i Kriminalvården. Är pensionär sedan fyra år, men arbetar fortfarande ungefär 30%.
Engagerad i narkotikapolitik och medlem i RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) sedan 1975. Är även medlem i föreningen Folket i Bild/Kulturfront sedan starten 1971.

Annika Ahlstedt, Ledamot
Har arbetat i beroendevården i över 30 år. Det huvudsakliga intresset är samverkansfrågor och personer med samsjuklighet som ofta hamnar mitt emellan. Detta har resulterat till ett arbete mycket med att upprätta samverkansytor med externa organisationer inom socialtjänst, psykiatri, frivård osv. men också nätverksarbete för att tydliggöra för den enskilde individen vilken hjälp/stöd/vård de kan få och vilka krav som ställs på dem.