Styrelsen

Christina Lindgren, Ordförande
Socionom, har innehaft tjänster så som enhetschef och handläggare på socialtjänsten (familjehemsutredare, samordnare, familjebehandlare, barnhandläggare, behandlingsassistent, familjehemsinspektör och handledare.) Erfarenhet av att skriva och driva projekt.

Rebecca Lagh, Ledamot
Är advokat och arbetar främst med brottsoffer i olika sammanhang.  Är specialiserad på brott i nära relation, brott mot barn och sexualbrott och föreläser också i dessa ämnen främst för organisationer och myndigheter.

Leif Niklasson, Ledamot
Entreprenör, fastighetsägare och anhörig.

Lars Eric Olsson
Organisations utvecklare, fil. dr i sociologi och docent i socialt arbete.

Kerstin Käll, Ledamot
Är läkare, specialist i psykiatri, och har huvudsakligen arbetat med missbruk och beroende av alkohol, läkemedel och narkotika i Stockholm och Linköping och i Kriminalvården.

Henrik Franzén, adjungerad kassör
Ekonom på Sifferrådet.

Solveig Danielsson Ekbom, suppleant
Legitimerad psykolog. Har jobbat med att förebygga spridningen av hiv och andra smittsamma sjukdomar på Smittskyddet Stockholm