Personalen

Mona Lillkåll Kassarp – verksamhetschef/förädrastödjare. Hon är kriminolog och har forskat på tidiga risker för barn i utsatta miljöer. Arbetat med kvinnor som har missbruk, kriminalitet och våldsutsatthet i över 30 år.

Sindy Niklasson – administratör/föräldrastödjare. Föredetta Qrutmamma som idag har förändrat sin destruktiva livsstil och har fått hem sina barn som varit placerade under en tid. Jobbar med administrativt arbete och föräldrastödjare som har ett brukarperspektiv.

Känner du att du behöver stöd i möten, i frågor kring umgänge och kring dina rättigheter/skyldigheter?

Då är du välkommen att kontakta oss på Qrut.